Be My Guest е онлайн курс по руски език за начинаещи. Курсът Be My Guest ще Ви помогне да общувате на руски език в ежедневни ситуации, като престой в хотел, запознаване с нови хора, посещение на ресторант, разходка из града и др. Be My Guest Ви дава възможност да се научите да общувате на руски език за кратък период от време с използване на относително малък запас от думи.
Курсът е предназначен за
  • туристи в Европа, които използват за комуникация руски език
  • хора, заети в туризма
  • хотелски и ресторантьорски персонал
Тази част Ви дава обща представа за някои основни правила от руската граматика. Ще Ви помогне да разберете руската граматика като система. Всеки урок препраща към определени части от Граматическия Справочник, в които даден езиков пример е представен систематично като граматично явление.
Този онлайн речник Ви позволява да проверявате значенията на всички руски думи, които можете да срещнете в курса Be My Guest.
Тази част е съставена от 4 езикови теста (по един за всеки три урока). Решаването на тези тестове ще Ви помогне да проверите напредъка, който сте постигнали в изучаването на руски език.